Hipertrofik Skar

Hipertrofik Skar, travma görmüş deride iyileşme sonrasında ortaya çıkan derinin deforme olma durumudur. Yaranın iyileştikten sonra çoğu zaman kabartılı, kırmızı renkli ve anormal görünüşü itibarıyla kişiyi rahatsız eden cildin yapısal durumudur.

Keloid Nedir?

Yine deride travma ya da ameliyat sonrası ortaya çıkan istenmeyen bir durumdur. Yaradaki aşırı doku genişlemesi hoş olmayan bir görüntüye neden olur.

Skar/Keloid tedavisi nasıl olur?

Skar ve Keloid tedavisinde farklı yöntemler kullanılabilir. Skarın durumuna göre krem ya da ilaç tedavisi uygulanabilir. Ayrıca son dönem gelişmiş lazer teknolojisi de Hipertrofik Skar hastalığında kullanılmaktadır.

Skar dokusunun herhangi bir biyopsiye ihtiyacı yoktur.  Dermatolog kontrolünde klinik bulgular teşhis için yeterli olmaktadır.

Hipertrofik Skar tedavisi çoğu zaman uzun sürmektedir. Tedavi süreci uzun zaman alabilir.

Hipertrofik Skar ve Keloid arasındaki fark

Hipertrofik Skar ve Keloid hastalığı yakın özellikler göstermeleri nedeniyle zaman zaman karıştırılabilirler. Hipertrofik Skar tedavi sürecinde gerileme göstermektir. Keloid tedaviye rağmen herhangi bir gerileme göstermemektedir.